Reseptien uusinta

Uusimme puolestanne eReseptit sekä yksityisillä lääkäriasemilla kirjoitetut reseptit. Lainsäädäntö asettaa omat rajoituksensa reseptien uusimiselle, joten kaikkia reseptejä ei voida uusia apteekin kautta. Reseptien uusimiseen on hyvä varata aikaa vähintään 8 vuorokautta. eReseptin uusimispyynnön lähettämisestä emme peri maksua, reseptien puhelinuusinnasta perimme pienen maksun. Katso palveluhinnasto täältä.

Annosjakelu

Lääkkeiden annosjakelu on palvelu, jossa asiakas saa lääkkeensä apteekista annoskohtaisiin pusseihin jaettuina 2 viikon erissä. Palveluun sisältyy myös lääkityksen tarkistus. Annosjakelu lisää lääkitysturvallisuutta sekä vähentää lääkehävikin määrää, jolloin lääkekustannukset pienenevät. Annosjakelu on maksullinen palvelu. Ota yhteyttä ja kysy lisää. Lisätietoa annosjakelusta täältä.

Lääkejätteiden palautus apteekkiin

Otamme maksutta vastaan kotitalouksien vanhentuneita ja käyttämättä jääneitä lääkkeitä. Katso tarkemmat ohjeet lääkejätteiden palauttamisesta apteekkiin täältä.

Kotiinkuljetusapteekinauto

Tarvittaessa kuljetamme lääkkeet kaupunkialueella myös kotiin. Katso palveluhinnasto täältä.

Työpaikkakassat

Apteekillamme on sopimukset seuraavien työpaikkakassojen kanssa:

 • Sairauskassa Wisa
 • Lypsyniemen sairauskassa
 • Sairauskassa Simpele
 • Metalsin sairauskassa
 • Repolan toimihenkilöiden sairauskassa
 • Sairauskassa Laiva
 • Vakuutuskassa Enerkemi
 • Koneen työntekijöiden vakuutuskassa
 • Koneen toimihenkilöiden vakuutuskassa
 • Tradekan sairauskassa
 • L&T sairauskassa Lassila Tikanoja
 • Tampereen kaupunkikonsernin sairauskassa

Opetusapteekki

Toimimme Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston opetusapteekkina. Farmaseutin ja proviisorin tutkintoon kuuluvan pakollisen puolen vuoden harjoittelun voi suorittaa apteekissamme 2 opiskelijaa vuosittain.

Schengen-todistukset

Laadimme Schengen-todistuksen tullia varten, kun matkustat Schengen-alueelle mukanasi huumausaineeksi tai psykotrooppiseksi aineiksi luokiteltavia lääkkeitä. Todistusta hakiessasi sinulla on oltava mukanasi lääkepakkaus, lääkettä koskeva lääkemääräys ja matkustusasiakirja, tavallisesti passi tai henkilökortti. Schengen-todistuksen laadinta on maksullista ja saat todistuksen siitä apteekista, josta olet lääkkeesi ostanut.

Asiantuntijaluennot

Tulemme mielellämme puhumaan lääkkeisiin littyvistä aiheista yhdistysten, koulujen tai muiden tahojen tilaisuuksiin. Meillä on mm. diabetekseen, astmaan/allergiaan, sydänsairauksiin ja savuttomuuteen erikoistuneet asiantuntijafarmaseutit. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Laiva-apteekkien ja laitosten lääkekaappien tarkastus

Tarkastamme ja täydennämme laiva-apteekkien lääkinnällisen varustuksen merenkulkuhallituksen päätöksen mukaisesti. Suoritamme myös terveydenhuollon laitosten lääkekaappien tarkastusta. Tarkastukset ovat maksullisia. Kysy hintatarjous apteekkarilta tai proviisorilta.

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistuspalvelussa farmaseutti selvittää kokonaislääkityksestä mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat ja niiden soveltuvuus iäkkäille. Tarkistuksen tekemiseen menee noin puoli tuntia ja se tehdään apteekin tiloissa. Tarkistuksen voi suorittaa normaalin apteekkiasioinnin yhteydessä, mutta on suositeltavaa varata etukäteen aika tarkistukselle. Tarkistus on maksullinen ja siitä saa kirjallisen yhteenvedon. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Lääkehoidon arviointi palvelu

Lääkehoidon arvioinnin tekee lääkehoidon arviointikoulutuksen käynyt farmaseutti ja se on laajempi kokonaisuus kuin lääkityksen tarkistuspalvelu. Lääkehoidon arviointi sopii useita lääkkeitä käyttäville ja jos esimerkiksi epäilee lääkkeiden aiheuttamaa haitta- tai yhteisvaikutusta. Lääkehoidon arviointi tehdään noin tunnin kestävän haastattelun perusteella ja haastattelu voidaan tehdä joko apteekin tiloissa tai tarvittaessa asiakkaan kotona. Haastattelun jälkeen farmaseutti tekee kirjallisen yhteenvedon joka käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi erikseen sovittuna ajankohtana. Lääkehoidon arviointi on maksullinen. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Palveluhinnasto

Hinnaston löydät täältä.

Tietosuojaseloste

Savonlinnan Uuden apteekin tietosuojaselosteen löydät täältä.

 

Erimielisyyksien ratkaisu

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)